Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021

02/02/2021

Ngày 29/01/2021, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) đã ban hành Văn bản số 414/HĐPH-NCKS về việc 2021phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, Hội đồng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành, thị thực hiện:

   Một là, tăng cường tổ chức phổ biến 07 luật, 13 nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

   Các sở, ban, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực các luật, nghị quyết mới được thông qua: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp,  Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tuyên truyền PBGDPL;  Đăng tải, biên soạn tài liệu tập huấn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung, tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực văn bản Luật điều chỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân.

 Cử Báo cáo viên pháp luật để thực hiện tuyên truyền, phổ biến luật, nghị quyết khi có đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thành, thị

 Tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

Hai là, tăng cường PBGDPL để phòng ngừa tội phạm giết người

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương tổ chức PBGDPL cho Nhân dân các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người. Hình thức PBGDPL tập trung vào các hoạt động như: Đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan;...

Ba là, đẩy mạnh PBGDPL nhân dịp Tết Tân Sửu 2021: Tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, hủ tục, đánh bạc…); trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ di sản văn hóa, quản lý đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong và sau dịp Tết;… Phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc./.

BBT