STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
I Các Sở, ban, ngành II Huyện , thành, thị
1 Văn phòng UBND tỉnh 1 Thành phố Việt Trì
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 Thị xã Phú Thọ
3 Sở Tài chính 3 Huyện Cẩm Khê
4 Sở Công thương 4 Huyện Đoan Hùng
5 Sở Giao thông vận tải 5 Huyện Hạ Hòa
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 6 Huyện Lâm Thao
7 Sở Khoa học và Công nghệ 7 Huyện Tam Nông
8 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 8 Huyện Thanh Ba
9 Sở Ngoại vụ 9 Huyện Thanh Sơn
10 Sở Nội vụ 10 Huyện Thanh Thủy
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Huyện Tân Sơn
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 12 Huyện Phù Ninh
13 Sở Thông tin và Truyền thông 13 Huyện Yên Lập
14 Sở Tư pháp IV UBMT Tổ quốc và các Hội Đoàn thể
15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh
16 Sở Xây dựng 2 Liên đoàn Lao động tỉnh
17 Sở Y tế 3 Tỉnh đoàn Thanh niên
18 Thanh tra tỉnh 4 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
19 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 5 Hội Cựu chiến binh tỉnh
20 Ban Dân tộc tỉnh 6 Hội Nông dân tỉnh
21 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 7 Hội Người cao tuổi tỉnh
III Cơ quan ngành dọc 8 Hội Chữ thập đỏ tỉnh
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh
2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 Hội Khuyến học tỉnh
3 Công an tỉnh 11 Hội Người mù tỉnh
4 Cục Thống kê 12 Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh
5 Cục Thuế tỉnh 13 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
6 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ 14 Liên minh Hợp tác xã tỉnh
7  Kho bạc Nhà nước tỉnh 15 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh
8 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
16 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
9 Chi cục Hải quan Phú Thọ
17 Hội Luật gia tỉnh


18 Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh