Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ

21/10/2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
I Chủ tịch hội đồng
Ông Phan Trọng Tấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh
II Phó chủ tịch hội đồng
Bà: Trần Thị Nhung Giám đốc Sở Tư pháp
III Ủy viên thường trực hội đồng
Ông:Vũ Thành Lâm Phó Giám đốc sở Tư pháp
IV Các ủy viên Hội đồng
1 Ông: Nguyễn Quốc Bảo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
2 Ông: Nguyễn Minh Long Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
3 Ông Lưu Đức Tỉnh Phó Giám đốc Công an tỉnh
4 Ông: Nguyễn Xuân Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
5 Ông: Nguyễn Việt Trung Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Ông: Trần Xuân Hải Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Ông: Đinh Trọng Hồng Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
8 Ông: Từ Anh Sơn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
9 Ông: Lê Kim Quyền Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
10 Ông: Trịnh Văn Trung Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
11 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Phó Giám đốc Sở Công Thương
12 Ông: Trần Minh Khánh Phó Giám đốc Sở Y tế
13 Ông: Đỗ Đình Quyền Phó Giám đốc Sở Tài chính
14 Ông: Lê Tiến Quân Phó Trưởng Ban Dân tộc
15 Ông: Lê Hồng Khanh Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh
16 Ông: Nguyễn Trường Sơn Phó Chánh thanh tra tỉnh
17 Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Ông: Nguyễn Hữu Nhu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
19 Ông: Phạm Công Khanh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
20 Ông: Trương Xuân Chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng