Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ

01/03/2022
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
I Chủ tịch hội đồng

Ông: Phan Trọng Tấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh
II Phó chủ tịch Thường trực hội đồng
Bà: Trần Thị Nhung Giám đốc Sở Tư pháp
 III  Phó Chủ tịch Hội đồng  
 1  Mời Ông: Cầm Hà Chung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
 2  Ông: Vũ Thành Lâm  Phó Giám đốc sở Tư pháp
 3  Ông: Nguyễn Quốc Bảo  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
IV Các ủy viên Hội đồng
1 Ông: Trần Ngọc Minh Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
2 Ông;' Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc Công an tỉnh
3 Ông: Hồ Thị Phương Thủy Phó Giám đốc Sở Nội vụ
4 Ông: Nguyễn Việt Trung Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Ông: Đặng Việt Thắng Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Ông: Hoàng Công Thắng Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
7 Ông: Từ Anh Sơn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
8 Bà: Nguyễn Thị Hồng Thúy Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
9 Ông: Trịnh Văn Trung Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
10 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Phó Giám đốc Sở Công Thương
11 Ông: Trần Minh Khánh Phó Giám đốc Sở Y tế
12 Ông: Đỗ Đình Quyền Phó Giám đốc Sở Tài chính
13 Ông: Lê Tiến Quân Phó Trưởng Ban Dân tộc
14 Ông: Lê Hồng Khanh Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh
15 Bà: Đào Thị Thu Hằng Phó Chánh thanh tra tỉnh
16 Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
17 Ông: Nguyễn Hải Quân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
18 Ông: Khổng Danh Đạt Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
19 Ông: Trương Xuân Chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng
 20  Bà: Tạ Thị Mai Hồng  Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Chi tiết quyết định kèm theo: qd kien toan hoi dong pbgdpl nam 2022.pdf