DANH SÁCH CÁN BỘ PHÁP CHẾ TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH PHÚ THỌ

05/11/2020

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1.

Nguyễn T. Hồng Hạnh

Sở Tài chính

2.

Đỗ Tuấn Anh

Sở Tài chính

3.

Vi Quốc Hưng

Sở Tài chính

4.

Nguyễn Thị Hằng

Sở Công Thương

5.

Nguyễn Thị Khánh Ly

Sở Công Thương

6.

Nguyễn T.Tuyết Nhung

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7.

Trần Thành Long

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.

Phạm T. Kiều Oanh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.

Hà Ngọc Quang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10.

Nguyễn Thanh Hải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11.

Hoàng Anh Vũ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12.

Hoàng Xuân Quang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.

Nguyễn Ngọc Thu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14.

Nguyễn Hữu Hùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15.

Nguyễn Chí Tấn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16.

Lương Việt Phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17.

Nguyễn Ngọc Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18.

Phạm Quang Chung

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19.

Nguyễn Mạnh Cường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20.

Vi Hữu Xuân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21.

Nguyễn Văn Tâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22.

Phùng Tiến Quân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23.

Nguyễn Quang Hưng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24.

Vũ Quang Tùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25.

Nguyễn Thị Thúy

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.

Trần Lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27.

Triệu T. Hồng Hiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28.

Đinh Thu Phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29.

Lại Vũ Tuấn Hưng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31.

Nguyễn T. Thu Hương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

32.

Đinh Tấn Quyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

33.

Nguyễn Văn Bằng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34.

Hồ T. Phượng Uyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

35.

Dư Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36.

Chu Khánh Phương

Sở Giao thông Vận tải

37.

Nguyễn T. Phương Mai

Sở Xây dựng

38.

Nguyễn T. Thu Hà

Sở Tài nguyên và Môi trường

39.

Nguyễn Hoàng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông

40.

Đặng Thị Diện

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

41.

Nguyễn T. Kiều Nga

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

42.

Nguyễn T. Thanh Mai

Sở Khoa học và Công nghệ

43.

Nguyễn T. Hồng Xoan

Sở Khoa học và Công nghệ

44.

Đặng Thị Thành

Sở Giáo dục và Đào tạo

45.

Tống Thiện Anh

Sở Y tế

46.

Tạ Hồng Ngọc

Sở Y tế

47.

Nguyễn Huy Khiêm

Thanh tra tỉnh

48.

Hoàng Anh Nghĩa

Ban Dân tộc

49.

Phạm T. Thanh Tâm

Ban Quản lý các Khu công nghiệp