STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Phan Hồng Sơn

Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

2.

Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh

3.

Ngô Tuấn Dũng

Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh

4.

Phạm Hồng Tuyên

Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

5.

Hà Văn Đoan

Chánh Thanh tra quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

6.

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông

7.

Tống Thiện Anh

Chánh thanh tra, Sở Y tế

8.

Lê Thị Tố Nga

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y & Quản lý ngành nghề, Sở Y tế

9.

Cao Tuấn Dũng

Chánh Văn phòng - Văn phòng, Sở Xây dựng

10.

Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Chánh thanh tra, Sở Xây dựng

11.

Nguyễn Trường Sơn

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

12.

Đào Anh Tú

Trưởng phòng Thanh tra PCTN & GS, KT, XL sau thanh tra - Thanh tra tỉnh

13.

Tô Thị Bích Thủy

Phó Giám đốc Trung tâm tư liệu, Thanh tra tỉnh

14.

Hà Văn Thịnh

Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Dân tộc

15.

Hoàng Anh Nghĩa

Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc

16.

Đặng Thị Thành

Phó Chánh văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo

17.

Nguyễn Văn Hảo

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

18.

Nguyễn Thị Kiều Nga

Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

19.

Nguyễn Công Chính

Thanh tra viên Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

20.

Lê Ngọc Chúc

Phó Chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội

21.

Đặng Thị Diện

Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội

22.

Vũ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

23.

Nguyễn Thị Kiều Anh

Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ

24.

Dương Duy Khoa

Trưởng phòng Chuyên đề và Dân tộc - Miền núi Đài PT và TH tỉnh

25.

Ma Quốc Thịnh

Chánh Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

26.

Nguyễn Đình Dũng

Chánh Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ

27.

Lục Văn Hoa

Trưởng Phòng Quản lý vận tải, PT&NL, Sở Giao thông Vận tải

28.

Chu Khánh Phương

Chuyên viên Văn phòng Sở - Sở Giao thông Vận tải

29.

Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ

30.

Nguyễn Thị Yến

Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

31.

Nguyễn Minh Thủy

Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

32.

Đỗ Ngọc Đoàn

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

33.

Nguyễn Tri Phương

Chánh Thanh tra, Sở Công thương

34.

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chánh Thanh tra, Sở Công thương

35.

Dương Thị Kim Luyến

Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư

36.

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và Đầu tư, Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

37.

Vũ Đức Quang

Phó Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

38.

Bạch Thái Toàn

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi Trường

39.

Hà Thị Mai Anh

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi Trường

40.

Trần Thanh Bá

Giám đốc Trung tâm thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính

41.

Đặng Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

42.

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

43.

Cao Thị Phương Thúy

Trưởng Ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn

44.

Đinh Xuân Quy

Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn

45.

Đỗ Trung Kiên

Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh

46.

Lê Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh

47.

Vy Thị Mai Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

48.

Hoàng Thu Hà

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

49.

Hoàng Văn Lân

Trưởng Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh

50.

Lê Thị Quỳnh

Trưởng Ban Tổ chức, kiểm tra Hội Nông dân tỉnh

51.

Lê Xuân Lộc

Trưởng phòng Kiểm sát án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

52.

Nguyễn Thị Long Hà

Phó Trưởng phòng kiểm sát dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

53.

Phạm Đức Thọ

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

54.

Kiều Gia Tuấn

Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh

55.

Nguyễn Thị Thùy Hương

Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh

56.

Nguyễn Việt Tiến

Phó Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh

57.

Nguyễn Xuân Đồng

Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

58.

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

59.

Đỗ Thúy Vân

Chánh Văn phòng - Văn phòng Sở - Sở Tư pháp

60.

Đặng Thị Tuyết Hạnh

Trưởng phòng Văn bản QPPL,Sở Tư pháp

61.

Đồng Trung Dũng

Trưởng phòng Hành chính và Bổ Trợ tư pháp - Sở Tư pháp

62.

Hà Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

63.

Ngô Thị Hương Xuyến

Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp