STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Lê Hồng Khanh

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

2.

Phạm Minh Khôi

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

3.

Đào Anh Tú

Trưởng phòng Thanh tra PCTN & GS, KT, XL sau thanh tra - Thanh tra tỉnh

4.

Đỗ Ngọc Đoàn

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5.

Nguyễn Minh Thủy

Chánh Thanh tra

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6.

Lê Trí Dũng

Phó Trưởng phòng PC02

Công an tỉnh

7.

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Trưởng phòng PC04

Công an tỉnh

8.

Nguyễn Trọng Liễu

Chủ nhiệm chính trị

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

9.

Nguyễn Dũng Tiến

Phó Chủ nhiệm chính trị

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

10.

Trần Thị Thúy

Trưởng phòng

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

11.

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

12.

Tống Thiện Anh

Chánh thanh tra, Sở Y tế

13.

Lê Thị Tố Nga

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y & Quản lý ngành nghề, Sở Y tế

14.

Cao Tuấn Dũng

Chánh Văn phòng - Văn phòng, Sở Xây dựng

15.

Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Chánh thanh tra, Sở Xây dựng

16.

Tô Thị Bích Thuý

Phó Giám đốc Trung tâm tư liệu, Thanh tra tỉnh

17.

Hà Văn Thịnh

Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Dân tộc

18.

Hoàng Anh Nghĩa

Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc

19.

Phạm Quang Tuấn

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo

20.

Nguyễn Văn Hảo

Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

21.

Nguyễn Thị Kiều Nga

Phó Chánh Thanh tra

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

22.

Nguyễn Công Chính

Thanh tra viên

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

23.

Lê Ngọc Chúc

Phó Chánh thanh tra

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

24.

Đặng Thị Diện

Phó Chánh Văn phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

25.

Vũ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

26.

Ngô Thị Bích Hường

Phó Chánh văn phòng – Sở Nội vụ

27.

Ma Quốc Thịnh

Chánh Thanh tra

Sở Khoa học Công nghệ

28.

Nguyễn Đình Dũng

Chánh Văn phòng

Sở Khoa học Công nghệ

29.

Nguyễn Mạnh Linh

Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải

30.

Chu Khánh Phương

Phó chánh Văn phòng Sở

Sở Giao thông Vận tải

31.

Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ

32.

Nguyễn Thị Yến

Trưởng phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ

33.

Nguyễn Tri Phương

Chánh Thanh tra, Sở Công thương

34.

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chánh Thanh tra, Sở Công thương

35.

Nguyễn Cao Cường

Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư

36.

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và Đầu tư, Doanh nghiệpSở Kế hoạch và Đầu tư

37.

Nguyễn Kiên Cường

Trưởng Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh

38.

Vũ Đức Quang

Phó trưởng phòng Nội Chính - KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

39.

Bạch Thái Toàn

Chánh Thanh tra

Sở Tài nguyên và Môi Trường

40.

Nguyễn Thị Vân

Phó Chánh Thanh tra

Sở Tài nguyên và Môi Trường

41.

Nguyễn Hà Phương

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính, Sở Tài chính

42.

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính

43.

Đặng Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

44.

Đào Thị Tuyết Thanh

Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

45.

Nguyễn Tùng Linh

Trưởng Ban phong trào, Tỉnh Đoàn

46.

Đoàn Ngọc Mai

Phó Trưởng ban TTN trường học, Tỉnh Đoàn

47.

Đỗ Trung Kiên

Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

48.

Lê Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ, Liên đoàn Lao động tỉnh

49.

Vy Thị Mai Hương

Trưởng ban Tuyên giáo - CSPL, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

50.

Hoàng Thu Hà

Trưởng ban Xây dựng Tổ chức,

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

51.

Lý Quang Đại

Trưởng ban Kinh tế, Hội Nông dân tỉnh

52.

Lê Thị Quỳnh

Trưởng Xây dựng Hội

Hội Nông dân tỉnh

53.

Nguyễn Đức Hưởng

Trưởng phòng 2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

54.

Nguyễn Thị Long Hà

Trưởng phòng 9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

55.

Kiều Gia Tuấn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Phong trào, Hội Cựu chiến binh tỉnh

56.

Hoàng Tiến Dũng

Trưởng Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Tòa án nhân dân tỉnh

57.

Nguyễn Việt Tiến

Phó Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh

58.

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

59.

Đỗ Thúy Vân

Chánh Văn phòng - Văn phòng Sở

Sở Tư pháp

60.

Đặng Thị Tuyết Hạnh

Trưởng phòng Văn bản QPPL,

Sở Tư pháp

61.

Đồng Trung Dũng

Chánh Thanh tra Sở

62.

Vương Dịu Huế

Trưởng phòng Hành chính và Bổ Trợ tư pháp,

Sở Tư pháp

63.

Ngô Thị Hương Xuyến

Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

64.

Hà Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

65.

Hà Thị Lan Hương

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

66.

Bùi Thị Thu Hà

Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

67.

Phạm Thị Thắm

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

68.

Bùi Thị Thanh Nga

Trợ giúp viên - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp

69.

Phùng Thị Vân Anh

Chuyên viên Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp

70.

Phạm Linh Chi

Chuyên viên Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp