Cơ quan Thường trực

22/10/2020

Cơ quan thường trực: Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103 844 057; Fax: 02103 815 900;

Email: banbientap.pbgdpl@phutho.gov.vn