18/04/2022 16:59 | Chỉ đạo điều hành UBND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1268/UBND-NCKShướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt...

Xem chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Chuyên mục