Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị

27/10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại phiên trù bị Đại hội

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Thực hiện Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ra Thông tri quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 26/10 đến hết ngày 28/10/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy kinh nghiệm và thực tiễn từ công tác điều hành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tham gia đóng góp những ý kiến chất lượng vào chương trình Đại hội và nhân sự các cơ quan điều hành Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số nội dung về bầu cử trong Đảng.

Về Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã có tổng số 12.830 ý kiến tham gia đóng góp. Nhìn chung, hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo được chuẩn bị công phu, khoa học có tính lý luận, thực tiễn cao; bố cục chặt chẽ, số lượng trang phù hợp, chất lượng. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, các ý kiến cũng nhận định báo cáo đã đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước; trong đó, có nhiều nhiệm vụ  giải pháp có tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị để phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh giàu mạnh.

Đối với báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên tinh thần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp. Đã có 42.963 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội

Bế mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Kết quả của phiên họp trù bị là cơ sở để BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện các khâu trong quá trình chuẩn bị và phục vụ Đại hội; là tiền đề thuận lợi đảm bảo cho sự thành công chung của Đại hội. Những nội dung mà các đại biểu đã thống nhất quyết định thông qua, Đoàn Chủ tịch sẽ có trách nhiệm điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đồng chí đề nghị: Phát huy những kết quả của Đại hội trù bị, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội chính thức; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh thực sự là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào 8h00' ngày 27/10. Đại hội sẽ thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.