07/5/1954 - Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên

24/04/2024

7 thập kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi tháng 5 về, lòng dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ về ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm ròng rã “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

“Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh”

Ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri, cáo chung số phận của bè lũ thực dân kiểu mới mưu toan cướp nước ta một lần nữa. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” ấy là biểu hiện sức mạnh của ý chí, quyết tâm của toàn dân tộc: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” như lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


 

Chiều 7/5/1954, lá cờ của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-xtơ-ri. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. (Ảnh: Sưu tầm)

“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
 Máu trộn bùn non
 Gan không núng
 Chí không mòn!”

(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu)

Ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, nhiều thanh niên ưu tú của quê hương đã xả thân quên mình, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân của mình cho mùa xuân đất nước như anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ lên lô cốt địch ở cứ điểm Him Lam, Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho đạn địch khỏi bắn ra, đồng đội tiến lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam…

Chiến thắng Điện Biên Phủ là lợi thế của Việt Nam trong đấu tranh ngoại giao. Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bước vào Hội nghị Giơnevơ với tư cách một dân tộc chiến thắng; buộc Pháp phải đàm phán, ký kết Hiệp định Giơnevơ về kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm thất bại cố gắng cao nhất của thực dân Pháp với sự giúp sức của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai; giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược, làm tiêu tan hy vọng giành thắng lợi bằng quân sự của thực dân Pháp…Đây là chiến thắng lớn nhất trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược, có ý nghĩa chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương./.

MINH HẠNH