Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Thảo luận và bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

05/11/2020

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã điều hành phần thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham luận về chủ đề “Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, nắm tình hình nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần tham gia xây dựng Đảng”

Trong phiên làm việc ngày 27/10, Đại hội ghi nhận 8 ý kiến tham luận của các đại biểu với các chủ đề: “Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư, góp phần thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”; “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện đổi mới trong công tác cán bộ trong tình hình hiện nay gắn với nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Ngành Y tế Phú Thọ chủ động, sáng tạo và quyết tâm xây dựng một nền y tế thông minh; không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trong tình hình mới”; “Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, nắm tình hình nhân dân, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần tham gia xây dựng Đảng”; “Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện Thanh Thủy”; “Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Việt Trì”; “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn trên địa bàn tỉnh”; “Giải pháp thực hiện đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn thị xã Phú Thọ”.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tham luận về chủ đề “Ngành Y tế Phú Thọ chủ động, sáng tạo và quyết tâm xây dựng một nền y tế thông minh; không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trong tình hình mới”

Điều hành nội dung bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX phải thực sự là tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mật thiết với dân; có uy tín tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực lãnh đạo toàn Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cần có số lượng, cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các vị trí, các địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Để đảm bảo tính kế thừa trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và các khóa tới, việc giới thiệu phải trên cơ sở quy hoạch BTV các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được phê duyệt và giữ vững quy tắc, quy chế, quy định, phát huy dân chủ, trách nhiệm trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia BCH, BTV.

Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí.

Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã bầu 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu BTV Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.