Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

23/09/2020
Tham dự Hội nghị có ông Lê Mạnh Hảo, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cùng thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã Sa Pa và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán; công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội thuộc các xã, phường của thị xã Sa Pa.
Tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận, thực hành thực hiện việc đánh giá 5 tiêu chí tiếp cận pháp luật: tập hợp tài liệu kiểm chứng; cách thức chấm điểm; lập hồ sơ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; họp Hội đồng đánh giá cấp xã, cấp huyện…Kết thúc Hội thảo, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thống nhất và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai nhiệm vụ.