Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

12/04/2021
Ngày 12/4/2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết các Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết

Dự hội nghị có các đồng chí: Điểu K’ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị, đơn vị của tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về hiệu quả cũng như hạn chế trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 36-NQ/TU về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” (Nghị quyết 36); Nghị quyết 15-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020” (Nghị quyết 15) và Nghị quyết 20-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đến năm 2020” (Nghị quyết 20).

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đánh giá cao những kết quả trong công tác củng cổ, phát triển tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng như hoạt động của khối Đoàn thể trong hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Các đồng chí khẳng định: Qua các kỳ Đại hội Đảng, vị trí và vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, Đảng ta cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: Đối với tỉnh Phú Thọ, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, tỉnh rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, xác định rõ xây dụng Đảng là then chốt. Trên cơ sở đánh giá tổng kết Nghị quyết 36 và Nghị quyết 15, BTV Tinh ủy đã thống nhất tiếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đây không phải là nhiệm vụ mới, song mang tính lâu dài, cần có những bước đi, cách làm phù hợp; thể hiện rõ vai trò quan trọng của Đảng đối với khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây cũng là cơ sở, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị: Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, MTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc, nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu Nghị quyết sắp tới. Đối với các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã cần quan tâm phối hợp, tạo điều kiện cho việc phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động; tạo điều kiện để công nhân, lao động ưu tú bảo đảm thu nhập trong thời gian đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có thời gian sinh hoạt chi bộ linh hoạt không ảnh hướng tới sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện tốt cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, vì sự phấn đấu, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Phú Thọ ngày càng lớn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cho biết: Sau khi đánh giá, tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất và ban hành Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 08/02/2021 về “Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025”. Đồng chí đề nghị: Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, hướng mạnh về thôn, bản, cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết.

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 9.500 doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đăng ký kinh doanh. Trong đó có trên 6.200 số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, chiếm 65,3%. 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 và Nghị quyết 15 đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu của 2 Nghị quyết đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra như: Thành lập mới được 65 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp được 946 đảng viên mới; thành lập mới 200 tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 15.520 đoàn viên; vận động thành lập mới 43 tổ chức đoàn với 732 đoàn viên.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 201 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng số 3.656 đảng viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên, khẳng định được vị trí, vai trò đối với chủ doanh nghiệp; quản lý, giáo dục đảng viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Hằng năm tỷ lệ tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,5%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,7%...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết

Toàn tỉnh có 409 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 79.355 đoàn viên; 107 tổ chức đoàn thanh niên với 1.968 đoàn viên. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 92,07%; tỷ lệ tập hợp đoàn viên ở độ tuổi đoàn trong doanh nghiệp có tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên đạt 97,4%. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ngày càng được cải thiện, không xảy ra vấn đề bức xúc lớn giữa đoàn viên, người lao động với chủ doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với Nghị quyết 20, sau 5 năm triển khai thực hiện đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế quan trọng của MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy được vai trò của từng tổ chức, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Phutho.gov.vn