Nội dung câu hỏi

Khi đến UBND phường để đăng ký khai sinh cho người cháu ngoại mới sinh tại nơi cư trú của mẹ cháu, tôi có phải mang theo Sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân của cha và mẹ cháu hay không?

Trả lời

Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch có quy định về thủ tục đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) như sau:


1. Giấy tờ phải xuất trình:

- Giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người yêu cầu đăng ký khai sinh để chứng minh về nhân thân;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh;

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ đẻ (nếu có).

2. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

- Giấy chứng sinh (Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật).

Đối chiếu quy định nêu trên, khi đăng ký khai sinh cho cháu ngoại tại nơi cư trú của người mẹ thì bà chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi cư trú của mẹ cháu (Sổ đăng ký thường trú hoặc Sổ đăng ký tạm trú), không cần phải xuất trình Sổ hộ khẩu của người cha và giấy tờ tùy thân của cha, mẹ cháu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28-5- 2020 của Bộ Tư pháp thì trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh./.