Bộ Tư pháp triển khai Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

07/10/2020
Công tác tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm nay của Bộ Tư pháp đã được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong các khâu tổ chức thực hiện, cụ thể như: Tiến hành quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Vụ PBGDPL và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử...); Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hằng năm của Bộ Tư pháp từ lâu đã trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp xã hội với hàng chục nghìn lượt thí sinh tham gia. Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc cổ vũ tinh thần tích cực tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân.

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục