Cục Bồi thường nhà nước và Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

24/04/2024

Sáng ngày 23/4, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Lê Thái Phương - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác bồi thường nhà nước.

Tới dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Hội nghị có sự tham gia của đại biểu đến từ các Sở, ban ngành, UBND các cấp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đội ngũ Thanh tra viên các Sở, ban ngành, Chấp hành viên của Cục THADS tỉnh, Chi Cục THADS các huyện – những người thường xuyên tiếp xúc, thực hiện công tác bồi thường nhà nước.