Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

06/10/2020
Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên là những người làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, đơn vị và một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn các học viên tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp giới thiệu các về chính sách, phát luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản QPPL, đồng chí Trần Lệ Thu, Giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giới thiệu các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy định pháp luật về tội phạm môi trường theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).
Học viên trao đổi, thảo luận cùng giảng viên tại lớp tập huấn
Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho các học viên trên cương vị công tác.

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục