Xử phạt vi phạm hành chính trên 1,3 tỷ đồng do sử dụng phương tiện thủy nội địa để khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép

21/01/2024

120231107181526.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, ông An Văn Minh sử dụng phương tiện thủy nội địa số đăng ký HB-0602 khai thác cát sông Đà tại khu Gò Đa, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; khối lượng đã khai thác 131,07m3.

Ông Minh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như: Khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên; nhận, sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định; sử dụng thuyền viên làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động khi chưa được đăng kiểm theo quy định; không kẻ, sơn, gắn số đăng ký của phương tiện.

Các hành vi trên đã vi phạm quy định tại: Điểm e khoản 1 Điều 48 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản); điểm a khoản 1 Điều 15khoản 3 Điều 19; điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 20 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Tổng cộng số tiền ông An Văn Minh phải nộp là 1.330.500.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu ông An Văn Minh phải hoàn nguyên đối với 131,07m3 cát đã tịch thu nêu trên về lòng sông Đà tại khu Gò Đa, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn; chi trả kinh phí giám định khoáng sản. Chủ phương tiện thủy nội địa số đăng ký HB-0602 phải thực hiện đăng kiểm theo quy định; trường hợp phần hoán cải được cơ quan đăng kiểm kiểm tra không thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật theo quy định thì buộc phải phá dỡ.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được Quyết định này, ông An Văn Minh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Nếu quá thời hạn mà ông Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 107/QĐ-XPHC

Hương Giang

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục