Quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

10/04/2022

Ngày 05/4/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1043/BTP-CCN về việc thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho cha mẹ nuôi nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam làm thủ tục giao nhận con nuôi sớm nhất có thể.

Theo đó, Hướng dẫn quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như sau:

- Về nguyên tắc thực hiện:  Việc giao nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài phải được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về nuôi con nuôi, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; việc giao nhận con nuôi được thực hiện tại địa phương nơi trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài đang thường trú; tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ nuôi nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam thực hiện giao nhận con nuôi khi họ đáp ứng các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi

- Các yêu cầu đối với cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: Đã có Quyết định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; đã có công văn trả lời chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, trừ trường hợp người nước ngoài đã có giấy tờ còn giá trị nhập cảnh Việt Nam thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực; cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam tại thời điểm nhập cảnh

- Quy trình giao nhận trẻ em làm con nuôi nước ngoài được thực hiện theo 12 bước, như sau:

- Bước 1: Thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi;

- Bước 2: Trên cơ sở văn bản thông báo của Sở Tư pháp, cha mẹ nuôi nước ngoài có văn bản đề nghị hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi nước ngoài, gửi Sở Tư pháp nơi giải quyết thủ tục cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài;

- Bước 3: Phê duyệt (bảo lãnh) danh sách cha mẹ nuôi được nhập cảnh Việt Nam để nhận con nuôi;

- Bước 4: Cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho cha mẹ nuôi nước ngoài tại cửa khẩu;

- Bước 5: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ giao nhận con nuôi;

- Bước 6: Cha mẹ nuôi nhập cảnh Việt Nam, di chuyển nội địa tại Việt Nam, thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định;

- Bước 7: Tổ chức lễ giao nhận con nuôi;

- Bước 8: Thực hiện chứng nhận lãnh sự đối với các giấy tờ về nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, phục vụ cho việc xin cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Bước 9: Cấp Hộ chiếu cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Bước 10: Cấp thị thực xuất cảnh cho trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Bước 11: Cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài;

- Bước 12: Xuất cảnh rời Việt Nam.

Không áp dụng Bước 2, 3 và 4 đối với trường hợp cha mẹ nuôi nước ngoài thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đã có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị./.

Như Quỳnh

 

 

 

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục