22/07/2022 16:30 | tuyên truyền phòng chống dịch Covid Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục