Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT

19/03/2024

Ngày 6/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như năm 2023, chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, về bài thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ có 05 (năm) bài thi, gồm: 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn);

01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;

01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Sửa đổi quy định về đăng ký bài dự thi: Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, việc đăng ký bài dự thi của các thí sinh sẽ được quy định như sau:

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

- Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên thuộc các đối tượng nêu thì phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh thuộc đối tượng “Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh” thì được đăng ký dự thi các bài thi độc lập; đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 01 (một) bài thi tổ hợp.

- Đối với thí sinh tự do, chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp.

Với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai trong bài thi tổ hợp, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. Trong quá trình di chuyển về phòng chờ ra và trong thời gian ở phòng chờ ra, thí sinh phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ/khu vực chờ. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng chờ khi được phép của người quản lý phòng chờ và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng chờ.

Thí sinh chỉ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi thành phần thứ hai và/hoặc thứ ba trong bài thi tổ hợp, phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Nếu thí sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, với thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ ba trong bài thi tổ hợp, ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt phiếu TLTN sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi. Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì, tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình GDPT 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Những chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024

Có một trong các chứng chỉ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các Chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên).

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ như sau:

- TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120;

- B1 Preliminary;

- B1 Business Preliminary;

- B1 Linguaskill;

- Aptis ESOL B1;

- Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2;

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 3.

Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/4/2024.

 TGV