Bổ sung quy định về giấy chứng nhận căn cước trong Luật Căn cước

02/05/2024

Luật Căn cước đã bổ sung Điều 30 quy định về giấy chứng nhận căn cước và quản lý về căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp giấy chứng nhận căn cước.

 

 

Ngô Dũng