Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI - năm 2020

12/11/2020

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Dự Đại hội có lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sỹ, nghệ nhân nhân dân, ưu tú; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị trong tỉnh cùng 175 đại biểu ưu tú là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chúc mừng và biểu dương những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọgiai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ cao (55%). Qua các phong trào thi đua yêu nướcđã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Đứng trước những thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Phú Thọtiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường tuyên truyền, vận động sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.Thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề và quan tâm hơn việc bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, điển hình mới để tuyên truyền, nhân rộng lan tỏa trong xã hội.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị; mở rộng quan hệ đối ngoại, liên kết vùng. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và tận dụng tốt các cơ hội, để xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019

Phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025

Tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát động thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019

Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện hiệu quả4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ phát động.Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đẩy mạnh thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, đẩy mạnh xây dựng “Chính quyền điện tử”, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, hướng tới nền hành chính công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch”. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Đồng chíkêu gọi các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm “Người người, nhà nhà cùng ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn. Quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ văn minh, giàu đẹp”.

Thay mặt các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải phát biểu hưởng ứng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi cácchỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnhphát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại Đại hội, có 69 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nướcvì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 106 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu.

Lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các tập thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Báo cáo tuyên dương kết quả phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020 tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Hơn 70 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nối tiếp và phát huy tinh thần cách mạng trên quê hương đất Tổ, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Thực và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Trong 5 năm qua, công tác thi đua và khen thưởng của tỉnh tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động, đẩy mạnh thi đua hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa; có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động. Qua đó động viên kịp thời các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị... Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các ngành, địa phương, như Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “Thu gom rác thải”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động phong trào “Trồng cây xanh ven đường nông thôn”, Hội Nông dân với phong trào “Dồn điền đổi thửa”, Hội Cựu chiến binh với phong trào“Nông thôn xanh, sạch, đẹp” và nhiều phong trào hiến đất, tài sản được triển khai tích cực… Nhờ đó, Phú Thọ đã hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội về xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;122 xã, 300 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân khởi nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới hằng năm tăng bình quân 16%. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 8.770 doanh nghiệp, tăng 1,7 lần so với năm 2015.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vi Mạnh Hùng và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Trường Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt được những kết quả tích cực. Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,52%/năm. Huyện Tân Sơn được quyết định ra khỏi huyện nghèo.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đều xây dựng quy định thực hiện văn hóa công sở, tổ chức thi đua với nhiều hình thức thiết thực, để văn hóa công sở trở thành ứng xử thường xuyên hằng ngày trong thực thi công vụ; đưa văn hóa công sở là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, 5 năm qua, có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,86%; quy mô kinh tế tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tăng 64% so với năm 2015. 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh Phú Thọ nằm trong tốp đầu về trình độ phát triển trong các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.