Tạo dấu ấn đậm nét nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

30/12/2020

Trong năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm của Cục Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về cơ bản được triển khai đồng bộ, đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, một số nhiệm vụ đang triển khai đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và theo đúng kế hoạch. Công tác xây dựng văn bản, đề án trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, phát huy được năng lực sở trường của từng công chức trong nghiên cứu, rà soát, tổng kết để xây dựng nội dung dự thảo văn bản phù hợp quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm được tăng cường, công tác tập huấn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được triển khai đồng bộ chú trọng vào chất lượng, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp tục là điểm sáng với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, bảo đảm tính ổn định, an ninh, an toàn của hệ thống, giải quyết công việc nhanh chóng, thông suốt và hiệu quả, từ đó, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được duy trì ổn định, tỷ lệ đăng ký theo phương thức trực tuyến tăng chiếm 73% tổng số phiếu yêu cầu...


Trong năm 2021, Cục sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; đánh giá vai trò của thiết chế dăng ký biện pháp bảo đảm trong sự phát triển của nền kinh tế - xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản,  trừ tàu bay, tàu biển; giữ vững tỷ lệ 73% và phấn đấu đạt tỷ lệ 75% về đăng ký theo phương thức trực tuyến; Nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục theo quy định pháp luật mới ban hành, đáp ứng mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (10/7/2001-10/7/2021) theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.


Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục, đồng thời cũng đề xuất một số ý kiến liên quan tới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác truyền thông; nâng cao chất lượng công tác giao dịch bảo đảm tại địa phương...


Thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Đăng ký trong năm 2020 đã đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp. Trong năm 2021, Thứ trưởng đề nghị  Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp, nỗ lực tạo dấu ấn đậm nét nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cục, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm. Bên cạnh đó, Cục cần chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành hữu quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm lợi ích cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông về đăng ký biện pháp bảo đảm, nhất là quy trình, thủ tục và lợi ích của phương thức đăng ký trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân.


Nhân dịp này, Cục đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  công tác năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị thuộc Cục.