Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/11/2020
Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy, bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Đồng chí Bùi Minh Châu

2. Đồng chí Bùi Văn Quang

3. Đồng chí Hoàng Công Thủy

4. Đồng chí Đinh Công Thực

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền

6. Đồng chí Bùi Đình Thi

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

8. Đồng chí Hồ Đại Dũng

9. Đồng chí Dương Hoàng Hương

10. Đồng chí Nguyễn Hải

 

11. Đồng chí Phạm Trường Giang

12. Đồng chí Vũ Tiến Dũng

13. Đồng chí Vi Mạnh Hùng

14. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên

15. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Đồng chí Bùi Minh Châu

2. Đồng chí Bùi Văn Quang

3. Đồng chí Hoàng Công Thủy

4. Đồng chí Đinh Công Thực

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền

6. Đồng chí Bùi Đình Thi

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

8. Đồng chí Hồ Đại Dũng

9. Đồng chí Dương Hoàng Hương

10. Đồng chí Nguyễn Hải

11. Đồng chí Phạm Trường Giang

12. Đồng chí Vũ Tiến Dũng

13. Đồng chí Vi Mạnh Hùng

14. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên

15. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn

16. Đồng chí Phan Trọng Tấn

17. Đồng chí Nguyễn Quang Anh

18. Đồng chí Vương Thị Bẩy

19. Đồng chí Nguyễn Kim Chi

20. Đồng chí Đỗ Đình Chữ

21. Đồng chí Nguyễn Văn Đức

22. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh

23. Đồng chí Đặng Quang Huy

24. Đồng chí Lưu Quang Huy

25. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

26. Đồng chí Trần Việt Hùng

27. Đồng chí Phạm Thị Thu Hương

28. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm

29. Đồng chí Phạm Thị Kim Loan

30. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh

31. Đồng chí Nguyễn Thành Nam

32. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc

33. Đồng chí Lê Văn Phượng

34. Đồng chí Phạm Văn Quang

35. Đồng chí Hà Đức Quảng

36. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn

37. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn

38. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm

39. Đồng chí Cao Thị Toàn Thắng

40. Đồng chí Ngô Đức Thịnh

41. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy

42. Đồng chí Vương Đức Thủy

43. Đồng chí Nguyễn Tường Thứ

44. Đồng chí Hoàng Quang Trung

45. Đồng chí Trịnh Thế Truyền

46. Đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn

47. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn

48. Đồng chí Trần Quang Tuấn

49. Đồng chí Phạm Thanh Tùng

50. Đồng chí Nguyễn Minh Tường

51. Đồng chí Nguyễn Xuân Tường

52. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên

53. Đồng chí Nguyễn Minh Xuyên