Quân đội đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và gương mẫu chấp hành pháp luật

30/12/2020

Ngày 29-12, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch hội đồng.Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam…

Năm 2020, công tác PBGDPL đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế đơn vị; kết hợp chặt chẽ PBGDPL với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nhận thức chung của cán bộ, chiến sĩ về công tác PBGDPL được nâng lên, kiến thức và ý thức pháp luật có sự chuyển biến tích cực. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn trong toàn quân đã có những chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019 (số vụ, số người vi phạm, số người chết, bị thương).  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đánh giá rất cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng; khẳng định Bộ Quốc phòng là một trong những bộ, ngành luôn chủ động, tích cực, làm tốt nhất công tác PBGDPL, nhất là PBGDPL cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo; cán bộ, chiến sĩ gương mẫu chấp hành pháp luật. Các đơn vị quân đội có nhiều mô hình PBGDPL sáng tạo, hiệu quả…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác PBGDPL trong năm 2020 và khẳng định: Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, công tác PBGDPL ngày càng quan trọng, cần thiết, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành thường xuyên và hiệu quả. Năm 2020, toàn quân đã làm tốt công tác PBGDPL, vi phạm pháp luật, kỷ luật giảm so với năm 2019, góp phần quan trọng để quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thời gian tới, công tác PBGDPL cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để làm tốt hơn nữa; quyết tâm phấn đấu, giữ vững quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền PBGDPL và gương mẫu trong chấp hành pháp luật…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các thành viên trong Hội đồng Phối hợp PBGDPL và cơ quan thường trực cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong toàn quân. Các cơ quan, đơn vị phải lấy sự chuyển biến về nhận thức, kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, gắn trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với công tác này. Phương pháp tuyên truyền, PBGDPL cần đổi mới mạnh mẽ cho sinh động, hấp dẫn, thuyết phục, tránh khô cứng gây nhàm chán; toàn quân chú trọng nhân rộng những mô hình, cách PBGDPL, quản lý kỷ luật hiệu quả; chú ý nâng cao chất lượng, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên; các cơ quan báo chí trong quân đội tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, thế mạnh của mình trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội và nhân dân…