Có 46 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện được cấp đăng ký xe mô tô

18/05/2022

Kể từ ngày 21/5, Công an cấp huyện và Công an cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đăng ký xe ôtô, xe môtô và xe gắn máy cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 6/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ôtô; Công an xã, phường, thị trấn được đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Theo đó, những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 1 năm thì Công an xã đó sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe môtô, xe gắn máy. 

Đối với tỉnh Phú Thọ, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 46 đơn vị đơn vị Công an cấp xã, phường, thị trấn đủ điều kiện phân cấp công tác đăng ký xe môtô, xe gắn máy. Riêng thành phố Việt Trì không phân cấp cho các xã, phường, người dân có nhu cầu đăng ký, cấp biển xe mô tô, xe gắn máy sẽ thực hiện tại Công an thành phố Việt Trì.

Để triển khai hiệu quả công tác phân cấp đăng ký xe theo quy định, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Việc triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện giao thông đường bộ./.

Huy Thắng