Tối nay, sẽ diễn ra chương trình vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

06/11/2020

Qua chương trình nhằm tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với đối tượng là học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền mhằm phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên toàn quốc.
Theo thống kê của Bộ Công an, tỉ lệ tai nạn giao thông liên quan tới lứa tuổi sinh viên chiểm tỉ lệ gần 30%. Có thể nhận thấy, tình trạng tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra như chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Công ty Honda Việt Nam đã tổ chức Lễ Mít tinh Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Thông qua các hình thức sân khấu hóa, tọa đàm cùng với đại sứ thương hiệu, Chương trình nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.