Hội nghị triển khai một số Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2022 trên địa bàn huyện Cẩm Khê

16/05/2022

Vừa qua, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cẩm Khê tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2022 cho 114 đại biểu là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND, công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn phòng - Thống kê các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Tân Sơn – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều nội dung cơ bản, những điểm mới quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP như: Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính,…Những điểm mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về đánh giá xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,... đã được các Báo cáo viên cấp huyện truyền đạt một cách cụ thể, dễ hiểu, nhằm đưa những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính; đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn huyện, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

    Thúy Hạnh - Phòng Tư pháp huyện Cẩm Khê