Huyện ủy Thanh Sơn giám sát việc lãnh, chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

29/04/2022

Ngày 27/4/2022, Đoàn giám sát của Huyện ủy Thanh Sơn do đồng chí Trần Quang Thành – UV BTV HU, Trưởng Ban Tổ chức HU làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn về việc lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả việc lãnh, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt đối với toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Ban thường vụ Huyện ủy triển khai, đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra; kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân được gắn với đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm. Lãnh đạo Chi bộ đã triển khai tuyên truyền qua nhiều hình thức phong phú, nhằm đưa Chỉ thị 05 đến gần hơn với từng cán bộ, đảng viên như: Tham gia các hội nghị trực tuyến do cấp ủy cấp trên tổ chức; tuyên truyền thông qua các kế hoạch hoạt động của Chi bộ, các cuộc họp Chi bộ, cơ quan; triển khai cho từng cán bộ, đảng viên viết kế hoạch tu dưỡng cá nhân và thực hiện đánh giá qua các đợt sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ, biểu dương những gương điển hình để nhân rộng trong đơn vị…

Qua báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04 và Chỉ thị số 05, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi thêm để làm rõ các vấn đề còn hạn chế nêu trong báo cáo. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện đã giải trình cụ thể từng vấn đề đoàn giám sát đặt ra. 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Thành – UVBTV HU, Trưởng Ban Tổ chức HU ghi nhận những kết quả đã đạt được của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong việc lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 và Chỉ thị số 05. Trong quá trình thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong đơn vị; công tác phê bình, tự phê bình được lãnh đạo Viện kiểm sát quan tâm, thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, còn một số vấn đề đơn vị cần quan tâm như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo; chú trọng đến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ trong cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức HU yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện cần có thêm những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị số 05 của Bộ chính trị,góp phầnđưa các chủ trương của Đảng phát huy được hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị./.

 Mai Thu- Phòng Tư pháp huyện Thanh Sơn