Khai mạc phiên họp thứ 23 của UBTVQH: Tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

11/05/2023


Sáng nay, 9/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp thứ 23 - phiên họp cuối cùng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của QH, dự kiến sẽ khai mạc của ngày 22/5 tới. Dự kiến, trong 4 ngày làm việc, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến, trong 4 ngày làm việc, từ 9/5 đến 12/5, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình QH xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 5.
Về công tác lập pháp, Chủ tịch QH cho biết, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của QH; xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.
Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch QH cho biết, sau khi QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, UBTVQH đã có nghị quyết để Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về dự án Luật rất quan trọng này.
Theo Báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đã có trên 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân đóng góp về dự án luật rất quan trọng này.
Dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ dành 1/2 ngày làm việc để tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Chủ tịch QH đề nghị UBTVQH tập trung quan tâm cho ý kiến những nội dung lớn như chủ trương thể chế hóa Nghị quyết 18-NQ/TW về các chính sách pháp luật về đất đai hiện nay, cũng như một số vấn đề lớn, khó như vấn đề về tài chính đất đai và phương pháp định giá đất...
Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch QH đề nghị UBTVQH căn cứ vào thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hiện nay, cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các nội dung về việc tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, xử lý tình trạng sở hữu chéo; quản lý tài sản đảm bảo; vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát; những nội dung cần luật hóa từ Nghị quyết 42 của QH…
Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chủ tịch QH đề nghị UBTVQH và các cơ quan đóng góp thêm ý kiến sâu về dự án Luật này để hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất, nhập cảnh vào Việt Nam trong quan hệ với nước ngoài, vừa đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 và HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND bầu phê chuẩn vào các kỳ họp cuối năm.
Về dự thảo Nghị quyết của QH thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch QH đề nghị tập trung cho ý kiến về các chính sách cụ thể, chính sách mới và các nhóm giải pháp.
 
Hình ảnh tại phiên họp.


Về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính, Chủ tịch QH cho biết, trên cơ sở ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp lần thứ 22, đại biểu QH đã hoàn thiện hồ sơ và có Tờ trình mới đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính - trước đây đại biểu đề xuất tên là Luật Bản dạng giới. Chủ tịch QH đề nghị xem xét, cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật nêu trên, nhất là về sự cần thiết của các chính sách lớn và đánh giá tác động của chính sách được đề xuất để có quyết định phù hợp nhất.
Về công tác giám sát, Chủ tịch QH cho biết, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022...
Về quyết định vấn đề quan trọng, tại phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến để trình QH về việc xem xét tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm vấn đề thứ hai, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 của QH để xem xét nội dung chương trình Kỳ họp.
Chủ tịch QH nhấn mạnh, dự kiến chương trình họp Kỳ họp tới là rất nặng, tính riêng chương trình xây dựng luật và pháp lệnh có đến 20 dự án luật và dự thảo nghị quyết. Do đó, cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thuyết phục được QH.
Nhóm vấn đề thứ ba, UBTVQH xem xét, quyết định cho ý kiến đối với 3 nội dung thuộc thẩm quyền bao gồm dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030 nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ theo từng giai đoạn; xem xét, quyết định việc sử dụng kinh phí để mua bù một số mặt hàng trong dự trữ quốc gia; xem xét báo cáo công tác dân nguyện QH tháng 4.
Nêu rõ, khối lượng công việc của phiên họp lớn, thời gian khẩn trương, Chủ tịch QH đề nghị từng Ủy viên UBTVQH phát huy tinh thần từ đầu khóa đến nay, nghiên cứu kỹ không chỉ lĩnh vực mình phụ trách mà còn góp ý cho cả những lĩnh vực liên quan để đóng góp chung vào công tác của UBTVQH.
Các cơ quan của Chính phủ, cơ quan hữu quan cần phải bám sát lịch trình, cung cấp tài liệu kịp thời, cử cán bộ có trách nhiệm tham dự các cuộc họp để đảm bảo cho chất lượng của phiên họp đạt kết quả tốt nhất../

Nguồn: Moj.gov.vn