Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024): Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

05/02/2024
PhuthoPortal - Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và là một khởi đầu cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Trải qua 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đứng lên giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, trong chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn tập trung trí tuệ, tâm sức cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

XDD.jpg

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Nhân lên sức mạnh từ cơ sở

Xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên; chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc với 220 đảng viên sinh hoạt. Nhiều nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng đã đi vào cuộc sống, được Nhân dân Phú Mỹ đồng tình ủng hộ, tạo ra sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, với đặc thù là xã có 38% đồng bào theo Đạo công giáo, Đảng ủy xã Phú Mỹ luôn quan tâm đến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư…. Nhiều đồng bào công giáo là đảng viên luôn thấm nhuần tư tưởng của Đảng, gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào, xây dựng khối đại đoàn kết trong Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Timeline-Chính.00_04_00_01.Still032-711x400.jpg

Một góc xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh

Đồng chí Vũ Văn Xuất - Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ cho biết: Đề ra những chủ trương, quyết sách để khơi dậy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đưa xã Phú Mỹ ngày càng phát triển luôn là đích hướng tới của Đảng bộ xã. BCH Đảng bộ tập trung lãnh đạo Đảng bộ, Nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng tích cực. Là xã ở xa trung tâm của huyện, còn nhiều khó khăn, song sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1,1 tỷ đồng, đạt 150% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt hơn 20 tỷ đồng.

Đảng bộ xã Trung Sơn, huyện Yên Lập hiện có 241 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã thường xuyên quán triệt nghị quyết các cấp tới các chi bộ, mỗi đảng viên, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt có hiệu quả. Việc ban hành các nghị quyết của Đảng bộ sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của đội ngũ trưởng khu dân cư - những người đi đầu, trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong triển khai các chương trình, chính sách.

Từ điểm xuất phát nền kinh tế rất thấp, hiện nay xã Trung Sơn đã có những bước phát triển toàn diện. Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm (tăng 5 triệu đồng so với năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80% (thời điểm trước năm 2010) xuống còn 18,7% năm 2023; 86% số khu dân cư đã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm; 15/15 khu dân cư có điện lưới quốc gia, đưa tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. Bên cạnh đó, nhiều công trình như: Trường lớp, trạm y tế, hệ thống hồ đập, kênh mương, cầu, cống… đã được đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ xã Trung Sơn tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Kết quả hằng năm, tỷ lệ cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. 100% cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ đại học và trên đại học. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn đổi mới. Từ đó, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sự bứt phá trong các mặt lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và từng bước xây dựng xã ngày càng phát triển. 

70-nam-db-trung-son-2023-02-711x400.jpg

Người dân xã Trung Sơn vui mừng khi đường giao thông được trải nhựa, bê tông

Với những giải pháp đồng bộ, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương được nâng lên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhiều việc khó, điểm nghẽn được giải quyết, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực của Đảng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và từ thực tiễn xây dựng, phát triển Đảng bộ để tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Toàn tỉnh có 17 đảng bộ cấp trên cơ sở; 661 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 107 nghìn đảng viên.

Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh từng bước được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được đổi mới; kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là công tác cán bộ được đẩy mạnh. Các quy định về cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu.

qua.jpg

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Hùng - Nguyên Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy đã triển khai bài bản, tạo được những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai tích cực, với quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, Đảng bộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân và định hướng dư luận xã hội...Năm 2023, Bí thư cấp ủy các cấp đã tổ chức 1.927 cuộc tiếp dân; tổ chức 237 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội.

Với quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn những nhiệm vụ có tính đột phá, mũi nhọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập trung chỉ đạo đã phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Năm 2023, dấu ấn khởi sắc của nền kinh tế được thể hiện toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, tiếp tục đà phục hồi và phát triển vững chắc với 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phú Thọ nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng khá của cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,58%. Quy mô kinh tế đã tăng trên 1,3 lần so với năm 2020, vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 8.703,5 tỷ đồng, tăng 42,5% so với dự toán. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, khẳng định vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 30 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5 lần so với năm 2020), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,3%. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ giúp Phú Thọ tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư.

Tai.jpg

Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Chi bộ 6, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

Thành tích đạt được trong năm 2023 đã lan tỏa, tích cực góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến thật sự từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp, đồng lòng, chung sức sớm đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

Nguồn: Phutho.gov.vn