Mở chuyên mục riêng về chính sách pháp luật ngành TT&TT

14/10/2020
Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT) vừa ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin & Truyền thông. Theo đó, kể từ nay, những người quan tâm đến lĩnh vực TT&TT có thể truy cập vào địa chỉ cspl.mic.gov.vn để tìm đến chuyên mục Chính sách pháp luật. 

ễ ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin
& Truyền thông
Đây là nơi cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về các văn bản chính sách, pháp luật cùng những nội dung về việc xây dựng và hoạch định các chính sách pháp luật trong lĩnh vực TT&TT.
 
Chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT cũng là nơi đăng tải, thông báo, cung cấp tài liệu hướng dẫn về các chính sách, quy định pháp luật cho các đơn vị trong và ngoài Bộ. Ngoài ra, Chuyên mục còn có chức năng trao đổi thông tin phản ánh, kiến nghị giữa Bộ TT&TT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn
Theo đại diện Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT), chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT sẽ bao gồm 5 chuyên mục chính và 7 mục nhỏ. Trong đó, các chuyên mục chính bao gồm: Giới thiệu văn bản chính sách mới, Chính sách pháp luật, Nghiệp vụ pháp chế, Phổ biến giáo dục pháp luật và Giám định tư pháp. 

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, việc ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT là một nét mới đối với việc tuyên truyền pháp luật của các bộ, ngành mà Bộ TT&TT đã tiên phong đi đầu. 

Theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao ý tưởng của Vụ Pháp chế về việc phát triển và ra mắt chuyên mục tuyên truyền các văn bản pháp luật ngành TT&TT. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho rằng, một người công chức giỏi phải nắm được các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực của mình. Chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT sẽ là một kênh thông tin quan trọng để các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Bộ có thể liên tục cập nhật kiến thức về các văn bản pháp luật. 

Với việc ra mắt chuyên mục Chính sách pháp luật TT&TT, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn mong muốn, trong thời gian tới, các văn bản, chính sách pháp luật của ngành sẽ được cập nhật, giới thiệu chi tiết và đầy đủ trên đây để các đơn vị trong và ngoài Bộ có thể tìm đến tham khảo. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn gợi ý về việc nên có thêm bản tóm tắt các ý tưởng lớn của từng văn bản pháp luật để tiện cho người xem trong việc tra cứu. Thứ trưởng cũng lưu ý Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT về việc có thêm các dịch vụ mới nhằm hỗ trợ tốt hơn các thông tin về lĩnh vực TT&TT.