PhuthoPortal - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi số huyện Lâm Thao có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt, năm

21/01/2024

z4506801220422_a05303734e211df84dd8976d5a869147.jpg

Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng rà soát danh sách các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện

Theo đó, từ quý I/2024, trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chế độ chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đối với các người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đã có tài khoản (tính đến hết ngày 30/11/2023), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản đối tượng. Đối với các đối tượng chưa có tài khoản, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tuyên truyền, vận động để các đối tượng chính sách mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định hiện hành. Tổ chức dịch vụ được lựa chọn chi trả có trách nhiệm thực hiện mở tài khoản miễn phí cho đối tượng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Trường hợp người có công với cách mạng đặc biệt (đau ốm, già yếu, người mất khả năng đi lại, trường hợp đặc biệt khác) chưa mở được tài khoản, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách chi trả tiền trợ cấp chuyển đến cán bộ chuyên trách Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã thực hiện chi trả tại nhà bằng tiền mặt hoặc người được ủy quyền chủ động đến UBND cấp xã để nhận trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đặc biệt (đau ốm, già yếu, người mất khả năng đi lại, trường hợp đặc biệt khác) chưa giao dịch bằng phương thức thanh toán chuyển khoản, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách chi trả tiền trợ cấp, chuyển cơ quan Bưu điện cấp huyện trên địa bàn thực hiện chi trả tại nhà bằng tiền mặt hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền nhận trợ cấp tại các điểm chi trả của Bưu điện cấp huyện (qua nhân viên của Bưu điện được giao nhiệm vụ chi trả) theo đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng được tiếp cận, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin và được nhận trợ cấp thuận tiện, nhanh chóng, đúng, đủ, kịp thời; tiết kiệm thời gian đi lại; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện chi trả trợ cấp hiện nay.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội nhằm tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, công khai, minh bạch và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế theo quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thu Hương