03/06/2022 08:52 | Tin tức hoạt động địa phương Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về thừa kế và hướng dẫn thực hiện thỏa thuận phân chia di sản tại xã Lệ Mỹ, xã Liên Hoa của huyện Phù Ninh

Ngày 01/6 và ngày 02/6/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phù Ninh phối hợp với UBND xã Lệ Mỹ, UBND xã Liên Hoa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến một số quy định về thừa kế...

Xem chi tiết