Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

Số/ Ký hiệu 30/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/07/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực 15/09/2018
Nội dung
File đính kèm 30 2018 QD-TTG.signed.pdf