Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Số/ Ký hiệu 108/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/08/2018
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực 10/10/2018
Nội dung
File đính kèm 108.signed.pdf