Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Số/ Ký hiệu 14/2018/TT-BCT
Ngày ban hành 28/06/2018
Đơn vị ban hành Bộ Công thương
Người ký Trần Tuấn Anh
Ngày có hiệu lực 16/08/2018
Nội dung
File đính kèm 14-BCT.signed.pdf