Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

Số/ Ký hiệu 36/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/08/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực 10/10/2018
Nội dung

Test nội dung

File đính kèm 36 2018 QD-TTg.signed.pdf