24/04/2024 07:45 | Tin tức, sự kiện Cục Bồi thường nhà nước và Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Sáng ngày 23/4, Cục Bồi thường nhà nước đã tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục