23/09/2020 20:37 | Tin tức, sự kiện Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Ngày 23/9/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây...

Xem chi tiết

Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Chuyên mục